Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2019-08-20
SektorAnzahlProzent
N00.00%
NNO00.00%
NO00.00%
ONO00.00%
O00.00%
OSO50.21%
SO341.42%
SSO26411.00%
S145460.58%
SSW52121.71%
SW592.46%
WSW30.13%
W00.00%
WNW00.00%
NW00.00%
NNW00.00%
Calme602.50%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten