Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2021-09-26
SektorAnzahlProzent
N2940.42%
NNO2850.40%
NO20322.87%
ONO56998.05%
O930113.14%
OSO33054.67%
SO30484.31%
SSO60888.60%
S1491221.06%
SSW1426320.15%
SW801911.33%
WSW13231.87%
W4610.65%
WNW970.14%
NW760.11%
NNW2020.29%
Calme13951.97%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten