Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2019-03-20
SektorAnzahlProzent
N60.01%
NNO20.00%
NO30.01%
ONO10.00%
O300.06%
OSO1060.20%
SO13472.52%
SSO703913.18%
S2109039.49%
SSW1365925.58%
SW641312.01%
WSW17573.29%
W9311.74%
WNW1740.33%
NW510.10%
NNW90.02%
Calme7821.46%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten