Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2018-09-21
SektorAnzahlProzent
N00.00%
NNO00.00%
NO00.00%
ONO00.00%
O130.09%
OSO700.49%
SO8055.59%
SSO353124.52%
S701848.74%
SSW210214.60%
SW4653.23%
WSW290.20%
W20.01%
WNW00.00%
NW00.00%
NNW00.00%
Calme3652.53%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten