Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2018-06-18
SektorAnzahlProzent
N00.00%
NNO00.00%
NO00.00%
ONO00.00%
O130.09%
OSO790.55%
SO9546.63%
SSO241516.77%
S456331.69%
SSW423129.38%
SW207714.42%
WSW2261.57%
W530.37%
WNW60.04%
NW10.01%
NNW00.00%
Calme-218-1.51%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten