Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2018-11-14
SektorAnzahlProzent
N00.00%
NNO00.00%
NO00.00%
ONO00.00%
O00.00%
OSO00.00%
SO50.83%
SSO203.33%
S19732.83%
SSW28848.00%
SW7212.00%
WSW20.33%
W00.00%
WNW00.00%
NW00.00%
NNW00.00%
Calme162.67%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten