Messdaten

Dolis_Daten

Begin der Datendarstellung:
Zeitraum der Datendarstellung:

Winddaten vom 2018-03-24
SektorAnzahlProzent
N00.00%
NNO20.06%
NO10.03%
ONO10.03%
O100.28%
OSO280.78%
SO38910.81%
SSO106629.61%
S162445.11%
SSW3359.31%
SW401.11%
WSW110.31%
W10.03%
WNW00.00%
NW00.00%
NNW00.00%
Calme922.56%

Aktuelle Seite: Startseite Messdaten